Elemek böngészése (53 összesen)

  • Gyűjtemény: KÖZÉPKORI KŐTÁR

VM_KOF_T1014_K.jpg
Andrea del Verrocchio 1485 körül Mátyás király számára faragott márvány kútjának táltöredéke. A darabot Garády Sándor találta a tabáni ásatás során 1937-ben.

VM_KOF_2017.134.1_K.jpg
Kis méretű, kb. 18 cm átmérőjű pillér töredéke, amelynek palástján antiqua betűs felirat van. A felirat Poliziano hexameterjének részlete, amely Andrea del Verrocchio 1485 körül Mátyás király számára készített kútját díszítette. A vers: "Usque…

VM_KOF_94.49_K.jpg
Kis méretű épületmakett töredéke. Valószínűleg egy poligonális tér egyik sarka, illetve a sarokhoz csatlakozó támpillér részlete. A töredék a budai királyi palota északi előudvarának ásatásán, a gótikus szoborlelettel együtt került elő, feltehetőleg…

VM_KOF_75.1.54_K.jpg
Csuklyás, szakállas időskorú próféta vagy apostol fejtöredéke. A szobor felülete erősen kopott.

VM_KOF_75.1.53_K.jpg
Csuklyás, szakállas próféta vagy apostol fejtöredéke. A felületén több helyen festés maradványai látszanak.

VM_KOF_75.1.52_K.jpg
Szakállas, bajuszos capucciót viselő fiatal lovag feje. Pupillája festett. A capucció sapka a jobb oldalon majdnem a vállig leér.

VM_KOF_75.1.30_K.jpg
Palástot viselő Madonna-szobor. Fején vállára leomló, recés szegélyű kendő, Karjában valószínűleg a gyermek Jézus lehetett. A két keze, a feje és a gyermek hiányzik.

VM_KOF_75.1.29_K.jpg
Fűzött fegyverkabátos alak, virágokkal díszített övvel. Jobb kezében csöbörsisakot tart, amelynek gallérját dús, aranyozott növényminta díszíti. Több helyen festés nyomai is láthatók.

VM_KOF_75.1.28_K.jpg
A legépebb előkerült szobor a gótikus szoborleletből. Bő, kámzsaszerű, derékon övvel összefogott ruhájú szakállas férfialak, bal kézében szerszámnyelet tart.

VM_KOF_72.232.374_K.jpg
Remete Szent Pál síremlékének domborműves töredéke. A töredéken császári ornátusba öltözött, hosszú szakállú, öregemberként ábrázolt alak, feltehetően az Atyaisten alakja látszik, feje körül sugárkoszorúval, jobb kezében sceptrum töredékével. A…

VM_KOF_67.329_K.jpg
Freskó bal felső részlete. A freskó alsó részén Szent Kristóf feje látható a gyermek Krisztussal, akit átvisz a folyón. A vörös hátteret növényi indás díszítés tölti ki, felette reneszánsz palmettás és tojássoros párkány festett imitációja látható.…

VM_KOF_66.396_K.jpg
Vörösmárvány dombormű Krisztus siratásának ábrázolásával. Mária ráhajlik Krisztus fekvő holttestére, mögötte János, Krisztus fejénél József. A háttérben az üres kert. A mélyített mezőt sima léckeret zárja le.

VM_KOF_65.105_K.jpg
Hódoltság korabeli rác sírkő, amely egy várnegyed-beli ház felújításakor került elő másodlagosan befalazva. Tulajdonosa 1671-ben hunyt el, valószínűleg a Tabánban.

VM_KOF_58.12_K.jpg
Téglalap alakú dombormű, alsó része törött. Egyszerű tagolatlan keretben sas és nyúl küzdelme látható. Az üres felületeket indák és palmettalevelek töltik ki. A faragvány a Király fürdő kutatásakor került elő török kori rétegekből, de feltehetően…

VM_KOF_55.38_K.jpg
Díszes reneszánsz fríz töredéke, amelyen II. Ulászló Mátyás királytól átvett szimbólumai láthatók, a méhkas és a hordó. Felette a képmezőben egy fa mellett álló négylábú állat töredéke, valamint egy puttó lábai látszanak. A töredék a buda melletti…

VM_KOF_55.37_K.jpg
Reneszánsz fríz töredéke, amelynek közepén címerpajzsban Jagelló II. Ulászló koronás sasos címere látható. A töredék a Buda melletti nyéki vadászkastély Garády Sándor által vezetett kutatása során került elő az 1930-as években.

VM_KOF_55.32_K.jpg
Az óbudai királyi vár egyik bélletes kapujának lábazati részlete. A kapubéllet legkülső sávját egy nyakukkal összekapcsolt sárkányos ábrázolás tölti ki. Ehhez csatlakozott lépcsősen befelé haladva egy oszlop és egy valószínűleg szintén díszített…

VM_KOF_55.21.2_K.jpg
Árpád-házi Szent Margit második, fehér márványból készült síremlékének töredéke, amely a toszkán Tino di Camaino műhelyének hatását mutatja. A töredéken két apácafej, középen a háttérben egy további alak felsőteste látható. A margitszigeti domonkos…

VM_KOF_55.21.1-5_K.jpg
Árpád-házi Szent Margit második, fehér márványból készült síremlékének töredéke, amely a toszkán Tino di Camaino műhelyének hatását mutatja. A töredéken egy ravatal látható, alatta egy térdelő alakkal. A halott fölé egy másik alak hajol, amelynek a…

VM_KOF_53.2701_K.jpg
Arab feliratos tábla vörös márványból, amely a Fehérvári rondella építtetőjének, Kászim pasának állít emléket. A két darabból álló felső töredék a Donáti utca 38. ház falából került elő az 1930-as évek táján. Alsó és nagyobb darabja a 19. század…

VM_KOF_53.2495_K.jpg
Az egykori Mária Magdolna budavári plébániatemplomból a török hódoltság idején kialakított Győzelem dzsámi szószékének (mimber) korláttöredéke. Oldalán inkrusztációs díszítésű felület maradványa. Szélén másodlagos felhasználásra utaló faragás nyomai.

VM_KOF_53.1179_K.jpg
Ép, reneszánsz balluszterpillér a budai királyi palotából. A pillér mindkét keskeny oldalához félballuszterek csatlakoznak. A széles oldallapok mindegyike faragott. Az egyik oldalon egymás fölött két fokhagymából és búzakalászból alkotott csokor és…

VM_KOF_52.1483_K.jpg
Árpád-házi Szent Margit második, fehér márványból készült síremlékének töredéke, amely a toszkán Tino di Camaino műhelyének hatását mutatja. A faragvány egy dús hajú fej töredéke, amelynek teteje és hátsó része törött. A margitszigeti domonkos…

VM_KOF_52.1482_K.jpg
Árpád-házi Szent Margit második, fehér márványból készült síremlékének töredéke, amely a toszkán Tino di Camaino műhelyének hatását mutatja. A kis faragványtöredék egy fátyolos női fejet ábrázol, amely a margitszigeti domonkos apácakolostor…

VM_KOF_52.1267_K.jpg
Fríz részlet, figurális díszítéssel. Két farkánál (az egyik delfin nagyrésze hiányzik) összefogott delfin. A delfin farka virágos indába megy át. Alatta leveles, delfines és akantusz leveles díszítés, amelyet egy fogazott sor zár le. Második darabja…

VM_KOF_51.3407_K.jpg
Reneszánsz fríz töredéke, amelynek képmezőjében domborműves sárkány látható két pikkelyes farokkal, a háttér durván megmunkált. A sárkány alatt tojássorral, cserepes tető imitációjával, és gyöngysorral díszített párkány látható. A faragvány jobb…

VM_KOF_51.3406_K.jpg
A kő aljából középen és a bal felső sarokból kis darab hiányzik. A címerkő négy mezőnyre van osztva, közepén a szívpajzsban Mátyás hollója. A madár feje letörött. A bal felső és a jobb alsó mezőnyben az Árpád címer, a másik kettőben a cseh oroszlán.…

VM_KOF_51.3250_K.jpg
Kissé töredékes, finoman megmunkált női fej, szépen redőzött fátyolba borítva. A fej valószínűleg konzolhoz tartozhatott. Erre mutat a nyaktartás és a fej felső részén mutatkozó bordaprofil nyoma. A palotaásatások folyamán került elő az 1950-es…

VM_KOF_51.3249_K.jpg
Korong alakú lapon profilban faragott arc töredéke, reneszánsz kimatagos keretben. Az éles, határozott faragású arc az orr tövétől a nyak kezdetéig látszik, magabiztos, markáns vonásokkal. A palotaásatások folyamán került elő a Télikertben.

VM_KOF_51.2140_K.jpg
Római márvány Bacchus-szobor combtöredéke. Valószínűleg Mátyás király kapta ajándékba a szobrot Itáliából. A töredék a palotaásatások folyamán került elő a Királypincében.

VM_KOF_50.568_K.jpg
Mátyás király palotájából származó vörösmárvány hárpia szobor gipsszel kiegészítve. Feje hiányzik. A második világháború utáni ásatásokon került elő a Nagyrondellánál.

VM_KOF_679_K.jpg
Párkánytöredék torzfejjel, amelynek szájából indák jönnek ki. A töredék Garády Sándor budaszentlőrinci pálos kolostor ásatásán került elő az 1930-as években.

VM_KOF_676_K.jpg
Táncjelenetet ábrázoló falfestmény, középen piros ruhás, táncállásban ábrázolt női alak. Feje hiányzik. Jobb karját egy apródruhás figurának nyújtja. Balján udvari bolond. Az apród szőke haja megvan, de arca, mint a másik két alaknál is, hiányzik. A…

VM_KOF_669_K.jpg
Keresztboltozat záróköve. A zárókő díszített oldalán Szent Pál alakja látható két fa között, sziklás tájon. A bal oldali fán a szentet tápláló holló látható. A faragványnak jó állapotban maradt meg a festése. A zárókő 1928-ban a Fény utcában, egy…

VM_KOF_661_K.jpg
Buda város középkori címere, amely egykor a régi Bécsi kapuba volt befalazva. 1900-ban bontották ki onnan.

VM_KOF_660_K.jpg
Kapu-timpanon töredéke trónoló, szakálltalan Krisztus alakkal, kerek kerettel körülvéve, amelyen latin felirat töredéke olvasható. A töredéket a tabáni Alexandriai Szent Katalin plébániatemplom falából bontották ki.

VM_KOF_656_K.jpg
Pillérköteg lábazata, a sarkán egy térdelő "barbár" harcossal, ami feltehetőleg a római faragványok hatását tükrözi. A lábazat az óbudai királyi vár ásatásakor került elő.

VM_KOF_639_K.jpg
A legkorábbi ismert, zsidó sírkő Budáról. Egy emberöltővel Buda alapítása után, 1278-ban állították Pesszach fia Péter számára. Az Alagút utca, Pauler utca, Roham utca által határolt területen azonosították a középkori temetőt 1894-ben. Ekkor…

VM_KOF_637_K.jpg
Vicsorgó szájú, dülledt szemű, nagy fülű torzfej a budai palota ásatásáról.

VM_KOF_615_K.jpg
Felül ívesen végződő, lefelé keskenyedő, téglalap alakú sírkő, középen vésett latin kereszt, illetve román kori majuszkulával írott rövid felirat: "HIC IACET VALENTINUS" - itt nyugszik Bálint. A sírkő a margitszigeti premontrei Szent Mihály templom…

VM_KOF_614_K.jpg
Gergellaki Bertalan felhévízi prépost egész alakos sírköve. A teljes papi ornátusban fekvő prépost bal kezében könyvet tart, jobb kezét a mellkasára helyezi. Feje alatt párna, lábánál pedig címerpajzs, rajta karmai között kardot tartó sas. A sírkő…

VM_KOF_613_K.jpg
Remete Szent Pál síremlékének oldallap-töredéke, amely egykor a Buda melletti Szent Lőrinc pálos kolostorban állt. A dombormű bal oldalán két angyal által közrefogva egy erősen sérült faragású alak emelkedik a mennybe, felette Isten kezei nyúlnak le…

VM_KOF_607_K.jpg
Kétsoros feliratos fríz töredéke. Valószínűleg tabernákulum vagy oltár része lehetett egykor, amelyet a feliraton szereplő Wolfgang Freiberger, Buda utolsó német bírája állíttatott 1520-ban. 1875-ben a budavári Nagyboldogasszony-templom Schulek…

VM_KOF_599_K.jpg
Bernardino Monelli óbudai és diósgyőri várnagy reneszánsz sírköve. A sírkövet palmettafüzér keretezi, sarkain egy-egy rozettával. A középső mező felső részét Monelli címere tölti ki, alatta reneszánsz kapitális betűkkel írt, 11 soros tábla, amely az…

VM_KOF_597_K.jpg
Több darabból összeillesztett, trapéz alakú teret lefedő, vörösmárvány kazettás mennyezet részlete. A kazettákat négy szárnyú angyalfejek díszítik, amelyek különböző irányokba néznek. A budai királyi palota 19. századi építkezésein és a második.…

VM_KOF_139_K.jpg
Stiborici (Bolondóci) II. Stibor (+1434), Luxemburgi Zsigmond főkamarásának sírköve. Az elhunyt fekvő oroszlánon áll, teljes vértezetben, bal vállán a sárkányrenddel. Fejétől jobbra és bal kezében címerpajzs, amely a család lengyel eredetű címerét…
Kimeneti formátumok

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2