II. András király aranybullájának előlapja

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_2.jpg

Cím

II. András király aranybullájának előlapja

Dátum

1221

Azonosító

66.1887.1

Leírás

II. András király (1205‒1235) aranybullája, 1221

A köralakú kettős aranypecsét előlapján trónon ülő királyalak látható. Az uralkodó hosszú ruhát és palástot visel, amely (heraldikai) jobb karját takarja. Fején nyitott, liliomos korona, lábát íves zsámolyon tartja. Térdére helyezett jobb kezében liliomos végű jogart, mellére tett bal kezében országalmát tart. A feje mellett jobbra napot, balra, balra holdsarlót és csillagot szimbolizáló díszítés.

Körirata: „+ • ANDREAS • D(E)I • GRA(CIA]) • VNG[AR]IE • DALM[ACIE] • CH[R]OAC(IE) • RAME • S[ER]VIE • GA[L]IC[IE] • LODOMERIE • Q[UE] • REX”

Hátlapján kerekített sarkú, hétszer vágott háromszögpajzs, a második, negyedik és hatodik sávban két-két egymás felé lépő oroszlán között egy szívalakú pajzs, a nyolcadik sávban egy (heraldikailag) balra lépő, de a fejét jobbra, a felcsapott farka felé visszafordító oroszlán látható.

Körirata: „+ SIGILLVM • SECVNDI • ANDREE • TERCII • BELE • REGIS • FILII”

Leltári szám: Kumorovitz-pecsétmásolatgyűjtemény, 66.1887.1–2.
Eredetije: MNL OL DL 39250.

Anyag, technika

gipsz

Méretek

6,5 x 6,5 cm