Garai László nádor nagypecsétje

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_18.jpg

Cím

Garai László nádor nagypecsétje

Dátum

1450, 06. 17.

Azonosító

64.587

Leírás

Garai László nádor (1447–1458) nagypecsétje, 1450

A kör alakú pecsét a Garai család címerét ábrázolja. A sugaraktól övezett kerektalpú pajzsban jobbra forduló, ötször tekeredő kígyó látható. A pajzs fölött kiterjesztett szárnyú angyal.

Körirata: „+ S(IGILLVM) • LADISLAI • DE • GARA • REGNI • HUNGARIE • PALATINI”
Garai László I. (Jagelló) Ulászló király (1440‒1444) halála után Hunyadi Mátyást támogatta, mivel megegyezett Szilágyi Mihállyal és Erzsébettel, hogy leányát, Garai Annát Mátyás feleségül veszi, azonban a házasság végül nem jött létre. Mátyás hazatérése után Garai Lászlót elmozdította hivatalából, ezért a III. Frigyes császárt támogató Mátyás-ellenes szervezkedés tagja lett, azonban annak leverését nem érte meg.

Leltári szám: Kumorovitz-pecsétmásolatgyűjtemény, 64.587.
Eredetije: MNL OL DL 14379.

Anyag, technika

gipsz

Méretek

3 x 3 cm