Kanizsai János esztergomi érsek gyűrűspecsétje

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_25.jpg

Cím

Kanizsai János esztergomi érsek gyűrűspecsétje

Dátum

1408. 07. 10.

Azonosító

64.493

Leírás

Kanizsai János esztergomi érsek (1387–1418) gyűrűspecsétje, 1408

A hatszögletű mezőben a Kanizsai család címere, a szárnyas sasláb.

Körirata: „+ IOH(AN)NIS • ARCHIIEPI(SCOPI) • STRIGONI(ENSIS)”

Kanizsai János egri püspöki székét (1384‒1387) váltotta fel az esztergomi érsekké történt kinevezésével, egyúttal főkancellár (1387‒1403), majd német birodalmi főkancellár lett (1411‒1417). 1414-ben Garai Miklós nádorral együtt Zsigmond király magyarországi helytartója és 1415 februárjában 160 főnyi kísérettel meglátogatta a királyt a konstanzi zsinaton. 1418 májusában halt meg.

Leltári szám: Kumorovitz-pecsétmásolatgyűjtemény, 64.493.
Eredetije: MNL OL DL 9431.

Anyag, technika

gipsz

Méretek

1,8 x 1,3 cm