A székesfehérvári káptalan pecsétje

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_28.jpg

Cím

A székesfehérvári káptalan pecsétje

Dátum

1249. 12. 05.

Azonosító

65.1827

Leírás

A fehérvári káptalan pecsétje, 1249

A kör alakú pecséten az angyali üdvözlet jelenete. A pecsétmező (heraldikai) jobb oldalán a trónus előtt álló Mária, bal oldalán Gábriel arkangyal látható. Mindkettőjük fejét dicsfény övezi. Gábriel jobb kezében hosszú nyelű keresztet tart, balját üdvözlő mozdulattal Mária felé emeli. Felettük egy felhő ábrázolása látható, amelyből vékony vonallal jelzett fénysugár indul Mária felé.

Körirata: „+ SIGILLVM • CAPITVLI • ALBENSIS • EC(C)LESIE”

A káptalan az 1230-as évek második felében kezdte el használni a pecsétet hiteleshelyi kiadványain.

Leltári szám: Kumorovitz-pecsétmásolatgyűjtemény 65.1827.
Eredetije: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprémi Székeskáptalan Magánlevéltára, Veszprém oppidum 3. = MNL OL DF 200646.

Anyag, technika

gipsz

Méretek

6 x 6 cm