Az esztergomi káptalan nagypecsétje

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_30.jpg

Cím

Az esztergomi káptalan nagypecsétje

Dátum

1338. 02. 03.

Azonosító

64.268

Leírás

Az esztergomi káptalan nagypecsétje, 1338

A kör alakú pecséten a képmezőt két részre választó hullámvonal fölött árkádsorral áttört, három részes baldachin lebeg, alatta a koronázási jelentet ábrázoló két álló alak látható. A (heraldikailag) balra elhelyezkedő, oldalt forduló, ornátusba öltözött főpap felemelt kezében nyitott, liliomos koronát tart, a jobb oldalon szembenéző, térdig érő, övvel összefogott tunikában, válláról leomló plasztikus mintával díszített palástban királyalak áll.. Mindkét keze be van hajlítva, jobbjában liliomos jogart, baljában országalmát tart. A főpap mögött öt sorra tört maiusculás felirat: AR/CHI/EP(ISCOPV)S/ ST(RI)GO/NIEN(SIS). A királyalak mellett három sorban: REX/ VNGA/RIE.

Körirata: „+ S(IGILLVM) • MAIVS • CAPITVLI • ST(RI)GONIEN(SIS) • ECCL(ES)IE”

A hitelehelyi pecsét lenyomata az esztergomi székeskáptalan máig fennmaradt, két középkori pecsétnyomója közül a nagyobbik, 1317-es tipáriumával készült.

Leltári szám: Kumorovitz-pecsétmásolatgyűjtemény, 64.268.
Eredetije: MNL OL DL 3130.

Anyag, technika

gipsz

Méretek

5,4 x 5,4 cm