Lodomér esztergomi érsek kisebb pecsétje

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_22.jpg

Cím

Lodomér esztergomi érsek kisebb pecsétje

Dátum

1303. 11. 18.

Azonosító

64.166

Leírás

Lodomér esztergomi érsek (1279–1298) kisebb pecsétje

A mandorla alakú kisebb pecséten állatfejekkel és –lábakkal díszített püspöki széken ülő főpap látható, fején püspöksüveggel, vállán palliummal. (Heraldikai) Jobbját áldásra emeli, baljában pásztorbotját tartja.

Körirata: „+ S(IGILLUM) • MINUS • LODOMERII • DEI • GRA(CIA) • ARCHIEPI(SCOPI) • STRIGON(IENSIS)”

Leltári szám: Kumorovitz-pecsétmásolatgyűjtemény, 64.166.
Eredetije: MNL OL DL 1656.

Anyag, technika

gipsz

Méretek

5,8 x 3,5 cm