IV. Béla király aranybullájának előlapja

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_4.jpg

Cím

IV. Béla király aranybullájának előlapja

Dátum

1251. 11. 23.

Azonosító

67.3410.1

Leírás

IV. Béla király (1235–1270) aranybullája, 1251

A köralakú kettős aranypecsét előlapján trónon ülő királyalak hosszú ruhát és palástot visel. Fején nyitott, liliomos korona, lábait üres zsámolyon tartja. Csípőjére helyezett (heraldikai) jobb kezében liliomos végű jogart, oldalra nyújtott baljában keresztes országalmát tart.

Körirata: „+ BELA • D(E)I GRA(CIA) • VNG(A)R(IE) • DALMAC(IE) • CROHAC(IE) • RAM(E) • S(ER)VIE • GALIC(IE) • LODOM(ERIE) • CVMA(N)IE • REX”

Leltári szám: Kumorovitz-pecsétmásolatgyűjtemény, 67.3410.1–2.
Eredetije: MNL OL DL 50617.

Anyag, technika

fém

Méretek

7,3 x 7,3 cm