Buda város függő kettős nagypecsétjének előlapja

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_31.jpg

Cím

Buda város függő kettős nagypecsétjének előlapja

Dátum

1292

Azonosító

65.1837.1

Leírás

Buda város kettős nagypecsétje, 1292

Buda város kör alakú nagypecsétje. Előlapján hétszer vágott háromszögletű címerpajzs, amelyet kétoldalt szőlőindák szegélyeznek. A pajzs felső szegélyének közepén ‒ sisak nélkül sisakdíszként szereplő ‒ szőlőindákon függő három szőlőfürt látható. Köriratát két gyöngysor fogja közre.

Leltári szám: Kumorovitz-pecsétmásolatgyűjtemény, 65.1837.1–2.
Eredetje: MNL Veszprém Megyei Levéltára, Veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltára, Literalia instrumenta regnicolarum familias respicientia P 236. = MNL OL DF 229963.

Anyag, technika

gipsz

Méretek

7 x 7 cm