Buda város függő kettős nagypecsétjének hátlapja

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_32.jpg

Cím

Buda város függő kettős nagypecsétjének hátlapja

Dátum

1292

Azonosító

65.1837.2

Leírás

Buda város kettős nagypecsétje, 1292

Hátlapján egy sziklákon álló városi falrészlet látható kapuval és három toronnyal. A tornyok oromzattal és egy-egy ablakkal tagoltak, a két szélső henger alakú, tetejük kúp alakú zsindelyezéssel fedett sisakú, gömb alakú csúcsdísszel. A középső torony ezeknél magasabb, négyszögletes alakú, tető nélküli. A két szélső tornyot ormos fal köti össze, amelynek közepén félköríves záródású nyílt kaput található. A pecsétmező szőlőindákkal díszített.

Körirata: „+ S(IGILLVM) • HAC • SVB • CONCLAVI • PEST • CASTRI • VERBA • SERACI”

Leltári szám: Kumorovitz-pecsétmásolatgyűjtemény, 65.1837.1–2.
Eredetje: MNL Veszprém Megyei Levéltára, Veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltára, Literalia instrumenta regnicolarum familias respicientia P 236. = MNL OL DF 229963.

Anyag, technika

gipsz

Méretek

7 x 7 cm