A pozsonyi káptalan pecsétje

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_29.jpg

Cím

A pozsonyi káptalan pecsétje

Dátum

1254. 08. 24.

Azonosító

64.48

Leírás

A pozsonyi káptalan pecsétje, 1254

A kör alakú pecséten kéttornyos templomépület látható. A templom ablakokkal áttört, henger formájú tornyait lapos sisakok fedik. A köztük húzódó, kvádertagolású pártázatos falat középen félkörívvel záródó bélletes kapu töri át. A homlokzati fal fölött háromszögű tetőzet emelkedik. A templom felett (heraldikai) jobbját áldásra emelő, bal kezében könyvet tartó Krisztus félalakja látható. A hiteleshelyi pecsét a legkorábbi, valószínűleg a 12. századi darabok közé tartozik.

Körirata: „+S(IGILLUM) EC(C)LESIE • SALVATORIS • POSO(NIENSIS)”

Leltári szám: Kumorovitz-pecsétmásolatgyűjtemény, 64.48.
Eredetije: MNL OL DL 384.

Anyag, technika

gipsz

Méretek

3,3 x 3,3 cm