A nyulakszigeti (margitszigeti) Boldogasszony-apácakonvent pecsétje

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_36.jpg

Cím

A nyulakszigeti (margitszigeti) Boldogasszony-apácakonvent pecsétje

Dátum

1282

Azonosító

64.106

Leírás

A nyulakszigeti (margitszigeti) Boldogasszony-apácakonvent pecsétje, 1282

A mandorla alakú pecsét a kolostor védőszentjét, Szűz Máriát ábrázolja. A pecsét középen egy idealizált templommal kettéosztott, felül a trónuson ülő, glóriával övezett Szűz Mária képe látható, kezében a glóriával övezett gyermek Jézust tartja. Alsó részében kettős félkörívvel lezárt fülkében két, egymással szembeforduló, térdelő alak látható, a (heraldikai) jobb oldali királyi koronát, a bal oldali fátylat visel a fején. A királyi pár kezében csecsemő, akit felajánló gesztussal Mária trónusa felé emelnek.
A kompozíció a tatárok elöl menekülő IV. Béla király 1241‒1242 telén tett fogadalmának, az újszülött Margit hercegnő felajánlásának ábrázolása. A pecsétkép egyben Margit halála (1271) után rövidesen kialakuló kultuszának legkorábbi képi megjelenítése.

Körirata: „+ SIGILLVM • CONVENTVS • DE • I(N)SVLA • S(AN)C(T)E MARIE”

Leltári szám: Kumorovitz-pecsétmásolatgyűjtemény, 64.106.
Eredetije: MNL OL DL 1130.

Anyag, technika

gipsz

Méretek

4,8 x 3,1 cm