Elemek böngészése (314 összesen)

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_8.jpg
(Anjou) Mária királynő (1382–1395) kettős felségpecsétje, 1383

Nagy Lajos király leánya, Mária királynő kör alakú felségpecsétje. Az előlapon kettős feliratos sáv által határolt kerek mezejében csúcsíves fülke látható, kétoldalt perspektivikusan…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_9.jpg
(Anjou) Mária királynő (1382–1395) kettős felségpecsétje, 1383

A hátlapon kerek mezőben négykaréjos keret, felső sarkainál kiterjesztett szárnyú angyalokkal, alsó sarkainál sárkányokkal. A négy karéj belseje liliomokkal díszített ruták mustrája.…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_1.jpg
(Könyves) Kálmán király (1095–1116) nagypecsétje

A köralakú pecséten támla nélküli, pad alakú trónuson ülő királyalak tunikát és a (heraldikai) bal vállon átvetett, a jobb vállán kapoccsal megerősített köpenyt visel, lábát alacsony zsámolyon…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_10.jpg
Luxemburgi Zsigmond magyar királyi (1387–1437) kettős felségpecsétje, 1390

Zsigmond király első felségpecsétjének előlapján többtagú gyöngysor keretezéssel határolt, kétsoros körirat fogja közre a pecsétmezőt, amelyben perspektivikusan ábrázolt…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_11.jpg
Luxemburgi Zsigmond magyar királyi (1387–1437) kettős felségpecsétje, 1390

A hátlapon a pecsétmezőt plasztikus tagolt gyűrű határolja, benne csúcsívekből álló hatkaréj foglal helyet. A csúcsívek közeit finom rajzú mérművek töltik ki. Középen…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_36.jpg
A nyulakszigeti (margitszigeti) Boldogasszony-apácakonvent pecsétje, 1282

A mandorla alakú pecsét a kolostor védőszentjét, Szűz Máriát ábrázolja. A pecsét középen egy idealizált templommal kettéosztott, felül a trónuson ülő, glóriával övezett Szűz…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_29.jpg
A pozsonyi káptalan pecsétje, 1254

A kör alakú pecséten kéttornyos templomépület látható. A templom ablakokkal áttört, henger formájú tornyait lapos sisakok fedik. A köztük húzódó, kvádertagolású pártázatos falat középen félkörívvel záródó…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_28.jpg
A fehérvári káptalan pecsétje, 1249

A kör alakú pecséten az angyali üdvözlet jelenete. A pecsétmező (heraldikai) jobb oldalán a trónus előtt álló Mária, bal oldalán Gábriel arkangyal látható. Mindkettőjük fejét dicsfény övezi. Gábriel jobb kezében…

VM_REG_1-2015.310.2.jpg
Az Árpád-kor kezdeti időszakában a halottak mellé még sok esetben helyeztek használati tárgyakat, viseleti elemeket vagy ékszereket – jelen esetben ezt a karperecet. Anyaga bronz, a belső magra drótot csavartak, két végén pedig szájuknál…

VM_KOF_13_K.jpg
Angyal felső teste és bal szárnyának részlete. Ifjú, hosszú hajjal, feje körül glória, szemei tágra nyitva, szája zárva, jobb kezével áldást oszt, bal kezében tartott valamit. Jobb szárnya letörött, bal szárnya csonka, arca rongált, ujjai csorbák. A…

VM_REG_11-2001.47.jpg
Vörösfenyőből faragott láda, melyet belül selyemmel béleltek, kívül pedig bőrrel vontak be. A külső bőrborításon néhol Anjou-liliomok látszanak.

VM_REG_10-2001.1.1.jpg
A kárpitot a budavári Teleki-palota egyik kútjában tárták fel vizes, iszapos környezetből, amely évszázadokra konzerválta. A 14. századi selyemtaft kárpit az Anjouk kék alapon arany liliomos és az Árpádok vörös-ezüst vágásos címerét ábrázolja rombusz…

VM_KOF_51.2140_K.jpg
Római márvány Bacchus-szobor combtöredéke. Valószínűleg Mátyás király kapta ajándékba a szobrot Itáliából. A töredék a palotaásatások folyamán került elő a Királypincében.

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_24.jpg
Apáti „Keszei” Miklós kalocsai érsek, királyi kancellár, esztergomi érsek (1358–1366) nagypecsétje, 1358

A mandorla alakú pecsét pecsétképének kerete gazdag tagolású, háromszintes építmény. A felső szinten kettős vonalakkal húzott rutahálós háttér…

VM_REG_4-55.548.jpg
Az előzőhöz hasonló vízöntő edény fejét oroszlánéhoz hasonlóan alakították ki, amelynek a szájából induló kiöntő kígyó alakú. Az oroszlánalak népszerű volt a középkori aquamanilék között.

VM_REG_3-68.1.1.jpg
A középkori aquamanilék vízöntő, víztároló edények voltak; a középkori fémművesség jellegzetes alkotásai. Ezt a tárgyat kutyáéhoz hasonló, háromszögletes fejjel, a homlokon és a szem körül rovátkolt díszítéssel, a nyakon két sorban stilizált…

VM_REG_33-2009.2.20.jpg
Birka ugrócsontjából faragott kockajáték, amellyel a 14-16. században játszhattak. A budai Víziváros területéről került elő.

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_30.jpg
Az esztergomi káptalan nagypecsétje, 1338

A kör alakú pecséten a képmezőt két részre választó hullámvonal fölött árkádsorral áttört, három részes baldachin lebeg, alatta a koronázási jelentet ábrázoló két álló alak látható. A (heraldikailag) balra…

VM_KOF_53.1179_K.jpg
Ép, reneszánsz balluszterpillér a budai királyi palotából. A pillér mindkét keskeny oldalához félballuszterek csatlakoznak. A széles oldallapok mindegyike faragott. Az egyik oldalon egymás fölött két fokhagymából és búzakalászból alkotott csokor és…
Kimeneti formátumok

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2